logo
roz Firma NET- vysokotlaká technika, spol. s r.o. provádí tyto speciální služby pro všechny odvětví v průmyslu:

Tryskání a mobilní řezání vysokotlakým vodním paprskem,

 

práce s vysokotlakými agregáty ve stavebnictví při sanacích betonových konstrukcí, čištění průmyslových technologií, potrubí, trubkovnic, nádrží a jímek – práce s výstupními tlaky 300 až 2800 bar.

BOZP – vysokotlaká technika

Firma NET- vysokotlaká technika

se nepřetržitě od svého počátku věnuje bezpečnosti a ochraně zdraví svých zaměstnanců při náročné činnosti, jakým je z tohoto hlediska práce s vysokorychlostním vodním paprskem.

Velkým rizikem při pracích s vysokorychlostním vodním paprskem je možnost poranění tkání zásahem přímým nebo odraženým paprskem. Proto jsme na veškerou naši činnost zpracovali přesné technologické postupy zaměřené na omezení rizik poranění, provádíme pravidelná školení zaměstnanců pro jednotlivé a zejména nové pracovní příslušenství.

Věnujeme velkou pozornost novým ochranným prvkům zamezujícím možnostem poranění zásahem vodním paprskem. Pro práce v průmyslu jsme vybaveni zachytávacími zařízeními trysek na flexibilních hadicích pro veškeré druhy tepelných výměníků a potrubí.
Pro práce s ručními pistolemi jsou zaměstnanci vybaveni ochranným oblekem proti prořezání vodním paprskem typu Turtle skin.

Veškerou činnost na místě posuzujeme z hlediska výskytu všech možných rizik s cílem jejich omezení a nebo úplného vyloučení.