Profil společnosti

Firma NET spol. s r.o. pracovala v oblasti vysokotlaké techniky

od počátku roku 1991. Během svého působení v oblasti služeb s vysokotlakými agregáty se firma v roce 1996 rozrostla o středisko kovovýroby, zabývající se zejména tvářením kovů zastudena. V zájmu urychleného řešení zakázek na celém území ČR bylo zřízeno zastoupení firmy v Roudnici n.L, které disponuje dvěma vysoce výkonnými stroji s kompletním příslušenstvím.Vzhledem k velkým nárůstům objemu výroby zejména ve středisku kovovýroby a s ohledem na požadavky odlišných certifikací jednotlivých středisek došlo k 1.1. 2015 k rozdělení na dvě samostatné firmy. Byla vytvořena nová firma

NET- vysokotlaká technika, spol. s r.o.

jako nástupnická společnost pracující se stejným personálním a technickým osazením.V současné době jsme největší českou firmou co do počtu vlastních vysokotlakých agregátů a jejich instalovaného výkonu, rozložení výkonu a kombinací výstupních tlaků a objemů. Většina našich vysokotlakých agregátů je samostatně mobilních, jsou uloženy ve skříňových automobilech nebo na přívěsech a poháněny dieselovými motory. Pro dlouhodobější nasazení s možností připojení k elektrické síti využíváme stacionární agregáty s elektromotory.

Firma NET-vysokotlaká technika

spolupracuje s několika zahraničními a tuzemskými firmami zabývajícími se výrobou vysokotlakých čerpadel a příslušenství. Proto jsme od roku 1994 započali s dodávkami vysokotlakých hadic, trysek a ostatního příslušenství a také s vlastní výrobou agregátů. Stali jsme se autorizovanými zástupci význačného světového výrobce příslušenství – firmy StoneAge ze Spojených států amerických.

Ve spolupráci s touto firmou navrhujeme a vyrábíme adaptéry potřebné nejen pro práci našich strojů, ale i pro další firmy používající vysokotlakou techniku.