logo
roz Firma NET- vysokotlaká technika, spol. s r.o. provádí tyto speciální služby pro všechny odvětví v průmyslu:

Tryskání a mobilní řezání vysokotlakým vodním paprskem,

 

práce s vysokotlakými agregáty ve stavebnictví při sanacích betonových konstrukcí, čištění průmyslových technologií, potrubí, trubkovnic, nádrží a jímek – práce s výstupními tlaky 300 až 2800 bar.

Reference z oblasti vysokotlaké techniky

Firma NET – vysokotlaká technika,spol. s r.o. může jako nástupnická společnost firmy NET poskytnout reference prakticky ze všech odvětví průmyslu. Máme zkušenosti z aplikací vysokotlaké techniky v petrochemickém průmyslu, v rafineriích, ve výrobě plastů, v papírenském průmyslu a ve výrobě a zpracování celulózy, potravinářském a mlékárenském průmyslu a dalších zpracovatelských a výrobních odvětvích.

Vysokorychlostním vodním paprskem jsme pracovali při přípravě betonových ploch pro řadu předních firem v tomto oboru. Máme reference i z příprav vnitřních částí potrubí jak betonových, tak ocelových.

Pracovními prostory pro naši techniku byly vnitřní pláště zásobníků a nádrží,trubkovnice tepelných výměníků a jiné strojně-technologické prostory.
Řezání vodním abrazivním paprskem jsme prováděli v pláštích nádrží a zásobníků hořlavin, na potrubí ropovodů nebo i v technologiích vyrábějících explosivní látky.
Můžeme poskytnout i reference na prováděné práce v zahraničí.