Řezání

Řezání veškerých materiálů pomocí vysokorychlostního abrazivního vodního paprsku, je bezpečnou metodou pro dělení materiálu v prostředí s nebezpečím výbuchu. Dále vysokorychlostní vodní paprsek umožňuje dělení litiny, oceli a nerezových slitin ve velkých tloušťkách a také řezání materiálů složených s několika vrstev z nichž je některá hořlavá. Řezání provádíme v nádržích, zásobnících a na potrubích po hořlavinách a nebo přímo v prostorách s nebezpečím výbuchu.

Řezání_1
Řezání_2
Řezání_3